Baza znanja
Software Design d.o.o. > Tehnička podrška > Baza znanja

Pretraga baze znanja:


Javlja mi grešku pri slanju TCD

Rešenje

Prilikom slanja TCD-a mogu se javiti neke od sledećih grešaka:

1. XML document must have a top level element. Line: 0

 Ova greška ukazuje da računar ne prepoznaje prisustvo kartice ili usb tokena. Takođe, može da se javi ako je internet veza u prekidu.

Rešenje:

- Proverite da li na računaru postoji internet veza

- Izađite iz programa, izadite usb/katicu, vratite je nazad u racunar i ponovo pokrenite program

- Ako i posle ovoga ne bude radilo slanje deklaracija, možete nas kontaktirati.

 

2. Forbidden (403) - 'https://eccgw.carina.rs/eccgateway/gatewayservice.svc'

 Ova greška ukazuje na to na Vaš računar blokira pristup navedenoj adresi

Rešenje:

Pokušajte da preko pretraživača Internet Explorer otvorite navedenu adresu https://eccgw.carina.rs/eccgateway/gatewayservice.svc, ako ne otvara stanicu proverite sledeće:

- Proverite proxy podešavanja na Vašem računaru ukoliko korisite proxy (proverite da li su se menjala podešavanja za isti), propustite kroz proxy navedenu adresu

- Antivirus na Vašem računaru takođe može blokirati pristup serveru UC. Podesite da ne gleda ovu adresu, dodajte u izuzeće 

 

3. Greška pri slanju deklaracije! (ERR302 Authorization failed User not authorised)

Ukoliko Vam prilikom slanja TCD-a javlja navedenu grešku proverite sledeće:

- Proverite da li je u računaru ispravna kartica/token, korisnika koji je logovan u program i koji ima rešenje za NCTS

- Ako je u pitanju nova kartica/token, neophodno je uraditi dopunu/izmenu rešenja za NCTS (pokušaj slanja sa sertifikatom koji nije na rešenju uzrokuje gore navedenu grešku)

- Proverite da li je u programu NCTS-a vezan ispravan ključ sertifikata za digitalno potpisivanje:

Sistem/Operateri/Izabrati korisnika sa leve strane, potom sa desne strane na opciji SN digitalnog sertifikata klikom na knjižicu povezati ispravan broj sertifikata (pogledati na rešenju u tabeli šta je tačno upisano za serijski broj sertifikata)

 

4. Access violation at address in module 'NCTS.exe'. Read of address 00000000

Za ovu grešku vezuje se problem nepozivanja sertifikata iz Internet Explorer-a, pogrešno vezanog ključa sertifikata u programu NCTS, blokirane kartice/tokena odnosno pin-a ili blokiranog korisnika na serveru UC za slanje TCD-a

 

Rešenje:

- Izvadite sertifikat iz računara ili čitača, izađite iz programa, vratite sertifikat i pokrenite program, probajte da li radi

- Uđite u program, idite na opciju Sistem/Operateri, sa leve strane izaberite korisnika koji je logovan u program a sa desne na opciji SN digitalnog sertifikata (preko ikonice knjižice) izaberite ispravan serijski broj sertifikata, snimite, izađite iz programa, ponovo pokrenite i probajte

- Otvorite pretraživač Internet Explorer i pokušajte da preko njega otvorite ''neutralni'' sajt za proveru digitalnog potpisa: http://www.euprava.gov.rs/prijava. Pokušajte da uradite prijavu elektronskim sertifikatom i ukoliko se se ne otvara stranica sa Vašim podacima, verovatno je problem u samom Internet Explorer-u i rešenje bi bilo reinstalirati ga ili resetovati (vratiti na početna podešavanja)

- Ako je kartica/token zaključan usled više puta pogrešno ukucanog pin-a, takođe se može javiti ova greška. Neophodno je kontaktirati Sertifikaciono telo čiji sertifikat koristite kako bi ste saznali postupak deblokade karticie

- Ako je na serveru UC korsnik blokiran iz nekog razloga (npr. tražena je dopuna zahteva ali je doslo do nesporazuma pa je ovlašćeno lice UC blokiralo stari sertifikat zbog izdavanja rešenja za novog). Neohopno je kontaktirati nadležnu Carinarnicu oko rešavanja ovog problema i ponovne aktivacije korisnika.

 

 
Da li vam je ovaj članak pomogao? da / ne
Povezani članci Javlja mi grešku pri preuzimanju pooling poruke
XML document must have a top level element. Line: 0
Invalid declaration xml data!
Ne mogu da prosledim deklaraciju
Kako da Carini dostavim javni ključ sa seritikata?
Detalji o članku
ID članka: 17
Kategorija: NCTS
Datum dodavanja: 26.03.2016 14:26:58
Pregleda: 679
Ocena (Glasovi): Članak je ocenjen 3.0/5.0 (14)

 
« Nazad

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid