Baza znanja
Software Design d.o.o. > Tehnička podrška > Baza znanja

Pretraga baze znanja:


Kako se radi najava kamiona (ARR)?

Rešenje

Najava kamiona (ARR) radi se na sledeći način:

Kada pokrenete program idete na opciju ''Obaveštenje o dolasku vozila (elektronska najava tranzita i oznake za istovar)''. Napravite novi ARR sa ispravno popunjenim poljima.

Napomena vezana za popunjavanje određenih rubrika:

Mesto dolaska roba

- Mesto obaveštenja (popuniti iz rešenja)

- Šifra odobrenog mesta robe (popuniti iz rešenja, sadrži slovnu oznaku OM)

Pojednostavljeni postupak na odredištu

- Identifikacioni broj (popuniti iz rešenja, sadrži slovnu oznaku NP)

Kada ste popunili sve neophodne podatke radite Najavu tranzita (najava kamiona) klikom na dugme ''Najava tranzita (ND007)''. Nakon toga čekate da kroz pooling poruku dobijete poruku od UC ''DOZVOLJEN ISTOVAR''. Iz opcije ''Pregled poruka sa NCTS serverom!'' štampate dozvolu za istovar. Nakon toga možete ući u proces istovara kamiona (pregledate kamion, utvrđujete da li ima nepravilnosti, da li postoje plombe ili ne i istovarate robu jer u ovom postupku Vi zamenjujete ovlašćeno lice sa Carine koje bi to radilo). Kada ste završili istovar kamiona, morate poslati ''Oznake za istovar''. Klikom na istoimeno dugme u programu, šaljete Oznake za istovar.

Napomena vezana za popunjavanje određenih rubrika ''Oznake za istovar'':

- Datum istovara (popunjavate)

- Roba je u skladu sa podacima (čekirajte ako je sve u redu sa robom, ako roba nije u skladu sa podacima nećete čekirati opciju i u polju ''Napomena'' upišite uočene nepravilnosti)

- Istovar je završen (čekirajte ovo polje)

- Stanje plombi OK: (Ako ima plombi i ako su OK- nisu oštećene, pišete 1 i to znači da su plombe u redu, ako nema plombi ostavljate prazno polje, ako imate na dokumentu sa granice a na kamionu ne, onda se upisuje 0 što znači da plomba nije u redu)

Kada pošaljete ''Oznake za istovar'' i ako je sve u redu kroz pooling dobijate poruku da je predmet u statusu ''RAZDUŽEN''.

Napomena: ''Oznake za istovar'' ne smete slati dva puta, takođe ne smete u programu kliknuti dugme ''Novi scenario'' ukoliko ste već poslali ''Oznake za istovar'' ili ako je dokument u statusu ''Dozvoljen istovar''.

 

Najava kamiona: Status ovlašćenog primaoca u postupku Zajedničkog tranzita

Za ovaj postupak važi gore navedeno uputstvo za popunjavanje, s tim da Vam je neophodno Rešenje za ovašćenog primaoca u postupku Zajedničkog tranzita gde ćete imati identifikacioni broj koji u sebi sadrži slovne označe ZP koji ćete upisati u programu, rubrika - Identifikacioni broj odobrenja.

 

 

 

 
Da li vam je ovaj članak pomogao? da / ne
Povezani članci Ovlašćeni pošiljalac robe
Kako da popunim TIR?
Kako da popunim T1?
Kako se popunjava JCI za kućno carinjenje?
Šta treba da uradim kada dobijem status "Urgencija"?
Detalji o članku
ID članka: 18
Kategorija: NCTS
Datum dodavanja: 26.03.2016 14:27:19
Pregleda: 705
Ocena (Glasovi): Članak je ocenjen 2.7/5.0 (19)

 
« Nazad

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid