Baza znanja
Software Design d.o.o. > Tehnička podrška > Baza znanja

Pretraga baze znanja:


Kako da popunim T1?

Rešenje

 

Kod popunjavanja T1 dokumenta neophodno je obratiti pažnju na popunjavanje određenih rubrika:

 

Rubrika 1 (Deklaracija): Upisujete postupak T1

Rubrika 21 (Ident. i nac. aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu): Upisujete registraciju vozilia isto kao i u rubrici 18

Rubrika 50 (Glavni obveznik): U prvu podelu rubrike 50 upisujete prevoznika sa njegovim podacima ili firmu čiju garanciju koristite (obavezan podatak je EORI broj koji je neophodno da prevoznik poseduje, taj broj upisujete u polje ''B.R.'' na mesto PIB-a). U drugu podelu rubrike 50 popunjavate podatke Vaše firme a u polje ''Zastupnik glavnog obveznika'' upisujete broj 2. U polje predviđeno za PIB, upisujete PIB Vaše firme jer ako bi ste stavili EORI broj, carinski računar bi javio grešku kroz pooling jer se Vaše odobrenje vezuje za Vaš PIB firme.

Rubrika 51 (Planirana tranzitna carinarnica i zemlja): U ovo polje upisujete prvu planiranu tranzitnu carinarnicu, datum i vreme očekivanja pristizanja kamiona na istu. Preko tastera F3 otvorice Vam se spisak stranih carinarnica gde ćete izabrati željenu ispostavu. (U nekim sličajevima neophono je popuniti i drugu podelu rubrike 51 gde se upisuje prva carinarnica ulaza u odredišnoj zemlji). Nekada server UC neće da prihvati podatak samo sa jednom, odnosno prvom planiranom tranzitnom carinarnicom i u tom slučaju se popunjava i druga podela.

Rubrika 52 (Garancija): Za postupak T1 potrebna Vam je strana garancija ili garancija u vidu vaučera, takođe strana. Ako posedujete Vašu garanciju za Zajednički tranzit koristićete nju.

Korišćenje strane garancije:

- Potreban Vam je GRN broj strane garancije kao i sekundarna šifra (kod) za pristup. U programu uđite u listu garancija R52. U polje ''GRN''upišite broj strane garancije, u polje ''sekundarna šifra'' sekundarni kod za pristup a u polje ''Ne odnosi se'' upisujete: Broj 1 - Ako se garancija ne odnosi na EU; Broj 0 - Ako se garancija odnosi na EU. Možete nas kontaktirati kako bi smo Vam u program ubacili novu garanciju sa potrebnim parametrima.

 

Korišćenje strane garancije u obliku vaučera:

- Ako koristite vaučere, potreban Vam je GRN broj garancije firme čiji su vaučeri kao i broj vaučera koji u sebi sadrži i slovne oznake. Sekundarnu šifru za korišćenje vaučera Vam dodeljuje firma čiji su vaučeri, koja se definiše tek po aktivaciji istog. U programu uđite u listu garancija R52. U polje ''GRN''upišite broj strane garancije i broj vaučera (piše se sve spojeno, GRN spojeno sa oznakom vaučera), u polje ''sekundarna šifra'' sekundarni kod za pristup, a u polje ''Ne odnosi se'' upisujete: Broj 1 - Ako se garancija ne odnosi na EU; Broj 0 - Ako se garancija odnosi na EU. U polju ''šifra'' u rubrici 52 upisujete šifru ''4'' - Pojedinačno obezbeđenje u obliku vaučera

Rubrika 53 (Odredišna carinarnica): Izborom tastera F3 otvoriće Vam se spisak stranih carinarnica gde ćete izabrati željenu odredišnu carinarnicu

Odeljak u programu ''Ruta/Prevoznik'':

- Plan puta: Popunjavate šifre i nazive država kroz koje će roba ići, prva mora biti polazna država (Srbija) a poslednja odredišna (gde roba ide)

- Prevoznik: Upisujete podatke prevoznika sa njegovim EORI brojem (ukoliko prevoznik nema EORI broj na granici će se raditi ulazna sažeta deklaracija). Tu možete i proveriti EORI broj klikom na istoimeno dugme gde će se automatski otvoriti u pretraživacu adresa preko koje vršite proveru.

-Ostali podaci:

Vrsta saobraćaja na granici: Preko tastera F2 odaberite šifru (najčešće je to šifra 30)

Mesto utovara, Mesto istovara: Upišite koje je mesto utovara/istovara

Odeljak u programu ''Sigurnosni podaci / ovlašćeni pošiljaoc'':

- Čekirajte polje ''Deklaracija sadrži sigurnosne podatke''

- Polje ''Pošiljalac - bezbednost'': Popunjavate podatke pošiljaoca

- Polje ''Primalac - bezbednost'': Popunjava podatke primaoca

Ostala polja u predmetu T1 popunjavanju se kao i u dokumentu NT.

 

Kada ste popunili sve neophodne podatke, saljete predmet klikom na dugme ''XML'' i čekate povratnu poruku kroz pooling. Ako nema grešaka, poredmet će dobiti status ''Potvrđena registracija'' nakon čega dobijate LRN broj, štampate predmet i nosite na carinu kako bi dobili MRN broj. U programu (na pregledu svih TCD-a imate dugme ''Prati MRN!'' preko kojeg možete pratiti određeni MRN broj.

 

 
Da li vam je ovaj članak pomogao? da / ne
Povezani članci Kako da popunim TIR?
Ovlašćeni pošiljalac robe
Kako se radi najava kamiona (ARR)?
Kako se popunjava JCI za kućno carinjenje?
Šta treba da uradim kada dobijem status "Urgencija"?
Detalji o članku
ID članka: 19
Kategorija: NCTS
Datum dodavanja: 26.03.2016 14:27:40
Pregleda: 5086
Ocena (Glasovi): Članak je ocenjen 3.7/5.0 (34)

 
« Nazad

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid