Baza znanja
Software Design d.o.o. > Tehnička podrška > Baza znanja

Pretraga baze znanja:


Kako da popunim TIR?

Rešenje

Kod popunjavanja NTTIR-a neophodno je obratiti pažnju na popunjavanje određenih rubrika:

Rubrika 1 (deklaracija): Upisujete postupak NTTIR

Rubrika 50 (Glavni obveznik): U prvu podelu rubrike 50 upisujete prevoznika sa njegovim podacima, u četvrti red rubrike 50 - četvrta podela, upisujete broj TIR holdera (ID broj držaoca TIR karneta - sadrži tri slovne oznake i sedam brojeva). U drugu podelu rubrike 50 popunjavate podatke Vaše firme a u polje ''Zastupnik glavnog obveznika'' upisujete broj 2.

Rubrika 52 (Garancija): U programu uđite u listu garancija. U polje ''Ostali vidovi garancije'' upišite broj TIR-a. U polju šifra u R52, upisujete oznaku ''B'' (obezbeđenje po TIR Konvenciji).

Rubrika 42 (Cena robe): Ne poponjava se kao ni procenjeni iznos dažbina

Rubrika 44 (Priložene isprave i dodatne informacije): Kao priloženu ispravu koja je neophodna u ovoj rubrici za postupak NTTIR-a, upisujete šifru pod brojem ''952'' (Karnet TIR) gde u polju ''Broj dokumenta'' unosite broj TIR-a.

Ostale rubrike popunjavaju se kao i u NT postupku.

Kada ste popunili sve neophodne podatke, saljete predmet klikom na dugme ''XML'' i čekate povratnu poruku kroz pooling. Ako nema grešaka, poredmet će dobiti status ''Potvrđena registracija'' nakon čega dobijate LRN broj, štampate predmet i nosite na carinu kako bi dobili MRN broj.

 

 
Da li vam je ovaj članak pomogao? da / ne
Povezani članci Kako da popunim T1?
Kako se popunjava JCI za kućno carinjenje?
Ovlašćeni pošiljalac robe
Kako se radi najava kamiona (ARR)?
Detalji o članku
ID članka: 20
Kategorija: NCTS
Datum dodavanja: 26.03.2016 14:27:57
Pregleda: 544
Ocena (Glasovi): Članak je ocenjen 3.2/5.0 (13)

 
« Nazad

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid