Baza znanja
Software Design d.o.o. > Tehnička podrška > Baza znanja

Pretraga baze znanja:


Kako se popunjava JCI za kućno carinjenje?

Rešenje

Kod popunjavanja JCI-a za kućno carinjenje treba obratiti pažnju na popunjavanje određenih rubrika:

Postupak Izvoza - IZ

Rubrika 1 (Deklaracija): U treću podelu rubrike 1 upisati oznaku ''KC''

Rubrika 44 (Priložene isprave):

- Dodaje se priložena isprava S11 (Odobrenje za status ovlašćenog pošiljaoca)

- Dodaje se priložena isprava O12 (Identifikacija plombi): U polje ''Novčani podatak'' se upisuje broj plombi a u polje ''Broj dokumenta'' oznake plombi

* Kada se radi IZ 3 za kućno carinjenje, plomba se ne upisuje u rubriku D već u R44 kao O12 gde se u novčani podatak upisuje koliko ima plombi a u broj dokumenta koji je broj plombe i rubrika Procenjeni iznos dažbina se ne popunjava.

 

Postupak Uvoza - UV

Rubrika 1 (Deklaracija): U treću podelu rubrike 1 upisati oznaku ''KC''

Rubrika 44 (Priložene isprave): Dodaje se priložena isprava S12 (Odobrenje za status ovlašćenog primaoca)

 

Deklaracije se ne štampaju iz programa Špedicija već sa portala UC. Takođe, štampa se iz PDF formata i nije moguće uraditi detalnjo podešavanje štampe jer PDF format to ne poseduje. Link portala je:

https://app.carina.rs/ExternalServicesGUI/SimplifiedCustomsProcedures/DocumentDownload.aspx

 
Da li vam je ovaj članak pomogao? da / ne
Povezani članci Kako da popunim TIR?
Kako se radi najava kamiona (ARR)?
Kako da popunim T1?
Ovlašćeni pošiljalac robe
Prikazuje mi upitnik na štampi JCI na mestu sertifikata Uprave Carine! (kućno carinjenje)
Detalji o članku
ID članka: 21
Kategorija: Špedicija
Datum dodavanja: 26.03.2016 14:28:35
Pregleda: 1673
Ocena (Glasovi): Članak je ocenjen 2.9/5.0 (21)

 
« Nazad

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid