Baza znanja
Software Design d.o.o. > Tehnička podrška > Baza znanja

Pretraga baze znanja:


Javlja mi grešku pri preuzimanju pooling poruke

Rešenje

Neke od narednih grešaka se mogu javiti prikikom preuzimanja pooling poruka:

 

1. Access violation at address in module 'NCTS.exe'. Read of address 00000000

Za ovu grešku vezuje se problem nepozivanja sertifikata iz Internet Explorer-a, pogrešno vezanog ključa sertifikata u programu NCTS, blokirane kartice/tokena odnosno pin-a ili blokiranog korisnika na serveru UC za slanje TCD-a

 

Rešenje:

- Izvadite sertifikat iz računara ili čitača, izađite iz programa, vratite sertifikat i pokrenite program, probajte da li radi

- Uđite u program, idite na opciju Sistem/Operateri, sa leve strane izaberite korisnika koji je logovan u program a sa desne na opciji SN digitalnog sertifikata (preko ikonice knjižice) izaberite ispravan serijski broj sertifikata, snimite, izađite iz programa, ponovo pokrenite i probajte

- Otvorite pretraživač Internet Explorer i pokušajte da preko njega otvorite ''neutralni'' sajt za proveru digitalnog potpisa: http://www.euprava.gov.rs/prijava. Pokušajte da uradite prijavu elektronskim sertifikatom i ukoliko se ne otvara stranica sa Vašim podacima, verovatno je problem u samom Internet Explorer-u i rešenje bi bilo reinstalirati ga ili resetovati (vratiti na početna podešavanja)

- Ako je kartica/token zaključan usled više puta pogrešno ukucanog pin-a, takođe se može javiti ova greška. Neophodno je kontaktirati Sertifikaciono telo čiji sertifikat koristite kako bi ste saznali postupak deblokade karticie

- Ako je na serveru UC korsnik blokiran iz nekog razloga (npr. tražena je dopuna zahteva ali je doslo do nesporazuma pa je ovlašćeno lice UC blokiralo stari sertifikat zbog izdavanja rešenja za novog). Neohopno je kontaktirati nadležnu Carinarnicu oko rešavanja ovog problema i ponovne aktivacije korisnika. 

 

2. XML document must have a top level element. Line: 0

 Ova greška ukazuje da računar ne prepoznaje prisustvo kartice ili usb tokena. Takođe, može da se javi ako je internet veza u prekidu.

Rešenje:

- Proverite da li na računaru postoji internet veza

- Izađite iz programa, izadite usb/katicu, vratite je nazad u racunar i ponovo pokrenite program

- Ako i posle ovoga ne bude radilo slanje deklaracija, možete nas kontaktirati.

 

3. The open operation did not complete within the allotted timeout of 00:05:03 (moze biti i drugačiji parametar za vreme). The time allotted to this operation may have been a portion of a longer timeout

Ova poruka ukazuje na to da u određenom vremenskom periodu niste stigli da dobijete pooling poruku od servera Carine...pokušajte da se vratite korak nazad ili izađete iz programa i probajte ponovo sa preuzimanjem. Proverite da li na računaru postoji internet veza.

 

 
Da li vam je ovaj članak pomogao? da / ne
Povezani članci Javlja mi grešku pri slanju TCD
XML document must have a top level element. Line: 0
Invalid declaration xml data!
Kako da Carini dostavim javni ključ sa seritikata?
Kartica je blokirana zbog pogrešno unetog PIN koda
Detalji o članku
ID članka: 39
Kategorija: NCTS
Datum dodavanja: 04.04.2016 13:13:03
Pregleda: 327
Ocena (Glasovi): Članak je ocenjen 3.0/5.0 (14)

 
« Nazad

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid