Baza znanja
Software Design d.o.o. > Tehnička podrška > Baza znanja

Pretraga baze znanja:


Greške (CAR status) koje može javiti Carinski računar prilikom kontrole/prosleđivanja

Rešenje

Spisak grešaka (kodova) i statusa koje Carinski računar može javiti prilikom kontrole/prosleđivanja deklaracija je sledeći:

 

11100 NE POSTOJI ISPRAVA SA OVOM IDENTIFIKACIJOM

11101 NEMOGUĆA KONTROLA - ISPRAVA JE PROSLEĐENA CI

1102 GREŠKA IZ OSNOVNE KONTROLE (VRSTA ISPRAVE, DATUM I VREME)

11901 ISPRAVA NIJE PROŠLA KONTROLU

11902 KONTROLA IZVRŠENA, BEZ GREŠAKA – PROBLEM U PROSLEĐIVANJU

11903 KONTROLA IZVRŠENA, LISTA GREŠAKA – PROBLEM U PROSLEĐIVANJU

11904 NEMA KOMUNIKACIJE SA CARINSKOM ISPOSTAVOM

11995 KONTROLA NIJE USPEŠNO IZVRŠENA – POKUŠAJTE KASNIJE

11996 POGREŠNA ŠIFRA ZAHTEVANOG POSTUPKA – PREKID KONTROLE

11997 POGREŠNA AKCIJA

11998 PROBLEM U PROSLEĐIVANJU

11999 NEUSPEŠNA OBRADA

12001 ZAVRŠENA KONTROLA ISPRAVE

12002 ZAVRŠENA KONTROLA ISPRAVE – POSTOJI LISTA GREŠAKA

12003 KONTROLA BEZ GREŠAKA I USPEŠNO PROSLEĐIVANJE

12004 KONTROLA SA LISTOM GREŠAKA I USPEŠNO PROSLEĐIVANJE

12005 USPEŠNO PROSLEĐIVANJE ISPRAVE

20001 DEKLARACIJA JE VEĆ UPISANA.

20003 DOŠLO JE DO GREŠKE U SISTEMU. POKUŠAJTE KASNIJE.

20004 SISTEM JE TRENUTNO PREOPTEREĆEN. POKUŠAJTE KASNIJE.

20005 NE MOŽETE ISPRAVLJATI DEKLARACIJU KOJA NIJE UPISANA U SISTEM.

30000 OVAKAV DOKUMENT NE ODGOVARA ŠEMI I OVDE SE DOBIJAJU GREŠKE – ZASTO XML NE ODGOVARA ŠEMI

30003 POSLATI TOPIC NE ODGOVARA POSTOJEĆIM.

00000 NE POSTOJI LISTA GREŠAKA.

99999 DOŠLO JE DO GREŠKE. PROVERITE PODATKE I POKUŠAJTE PONOVO.

 

 
Da li vam je ovaj članak pomogao? da / ne
Povezani članci Kako se popunjava JCI za kućno carinjenje?
Šta treba da uradim kada dobijem status "Urgencija"?
Javlja mi grešku pri preuzimanju pooling poruke
Detalji o članku
ID članka: 40
Kategorija: Špedicija
Datum dodavanja: 09.04.2016 11:26:11
Pregleda: 265
Ocena (Glasovi): Članak je ocenjen 3.0/5.0 (14)

 
« Nazad

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid