Baza znanja
Software Design d.o.o. > Tehnička podrška > Baza znanja

Pretraga baze znanja:


Invalid declaration xml data!

Rešenje

Došlo je do sledeće remote greške: Invalid declaration xml data!

U ovom slučaju treba proveriti koji je ključ sertifikata vezan za operatera u samom programu. Verovatno je povezan pogrešan i u tom slučaju javlja ovu grešku.

Rešenje:

- U samom programu idite na: Sistem/Operateri - sa leve strane odaberite korisnika, zatim sa desne strane na opciji SN digitalnog sertifikata klikom na knjižicu izaberite odgovarajući sertifikat i njega povežite, snimite promenu, izađite iz programa, ponovo ga pokrenite i probajte slanje.

 
Da li vam je ovaj članak pomogao? da / ne
Povezani članci Javlja mi grešku pri slanju TCD
Javlja mi grešku pri preuzimanju pooling poruke
Prikazuje mi upitnik na štampi JCI na mestu sertifikata Uprave Carine! (kućno carinjenje)
The remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Required
Detalji o članku
ID članka: 63
Kategorija: Špedicija
Datum dodavanja: 12.04.2016 23:12:56
Pregleda: 338
Ocena (Glasovi): Članak je ocenjen 3.0/5.0 (22)

 
« Nazad

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid