Baza znanja
Software Design d.o.o. > Tehnička podrška > Baza znanja

Pretraga baze znanja:


» Kategorija: NCTS  (Nazad)

» Članci u ovoj kategoriji:

 
Javlja mi grešku pri slanju TCD Članak je ocenjen 3.0/5.0
Prilikom slanja TCD-a mogu se javiti neke od sledećih grešaka: 1. XML document must have a top level element. Line: 0  Ova greška ukazuje da računar ne prepoznaje pris...
Kako se radi najava kamiona (ARR)? Članak je ocenjen 2.7/5.0
Najava kamiona (ARR) radi se na sledeći način: Kada pokrenete program idete na opciju ''Obaveštenje o dolasku vozila (elektronska najava tranzita i oznake za istovar)''. Napravite novi ARR s...
Kako da popunim T1? Članak je ocenjen 3.8/5.0
  Kod popunjavanja T1 dokumenta neophodno je obratiti pažnju na popunjavanje određenih rubrika:   Rubrika 1 (Deklaracija): Upisujete postupak T1 Rubrika 21 (Ident. i nac. akt...
Kako da popunim TIR? Članak je ocenjen 3.2/5.0
Kod popunjavanja NTTIR-a neophodno je obratiti pažnju na popunjavanje određenih rubrika: Rubrika 1 (deklaracija): Upisujete postupak NTTIR Rubrika 50 (Glavni obveznik): U prvu podelu rubrike 50 up...
Ovlašćeni pošiljalac robe Članak je ocenjen 3.3/5.0
Za Ovlašćenog pošiljaoca robe u tranzitnom postupku, u NT dokumentu neophodno je određene rubrike popuniti na sledeći način: Rubrika D KONTROLA OTPREMNE CARINARNICE: - U ...
Šta mi treba od dokumentacije da bih koristio NCTS? Članak je ocenjen 3.4/5.0
Da bi ste koristili NCTS neophodno je sledeće: 1. Potrebno je da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat bilo kod sertifikacionog tela (Pošta, Halcom, PKS, MUP) 2. Neophodno je popun...
Zašto svaka poslovnica mora da ima svoj CommID? Članak je ocenjen 3.0/5.0
Da bi ste radili nesmetano i pravilno preuzimali pooling poruke, neophodno je da svaka poslovnica ima svoje rešenje za korišćenje NCTS-a, odnosno svoj Communication AuthorizationID...
Javlja mi grešku pri preuzimanju pooling poruke Članak je ocenjen 3.0/5.0
Neke od narednih grešaka se mogu javiti prikikom preuzimanja pooling poruka:   1. Access violation at address in module 'NCTS.exe'. Read of address 00000000 Za ovu grešku vezuje ...
Šta treba da uradim kada dobijem status "Urgencija"? Članak je ocenjen 3.3/5.0
Kada kroz pooling dobijete status "Urgencija"neophodno je uraditi sledeće: - Uđete u NT dokument odradite XML pa kliknite na dugme "Odgovor na urgenciju! (ND141A)" - Štiklirate opciju ...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid