Baza znanja
Software Design d.o.o. > Tehnička podrška > Baza znanja

Pretraga baze znanja:


» Kategorija: Špedicija  (Nazad)

» Članci u ovoj kategoriji:

 
Šta treba da prijavim Carini da bih koristio Vaš softver? Članak je ocenjen 3.0/5.0
 Da bi ste koristili naš softver neophodno je da uradite papirološki deo sa Carinom. 1. Ako je nova firma (tek otvorena), nije koristila nijedan softver i ima prijavljenog carinsko...
Imam novog zaposlenog u firmi, šta treba od dokumentacije? Članak je ocenjen 2.9/5.0
1. Novi zaposleni carinski zastupnik u firmi a nije do sada podnosio deklaracije elektronski i nije bio prijavljen kao zastupnik u drugim firmama U ovakvom slučaju neophodno je sledeće: - Popuniti...
Greška prilikom prosleđivanja deklaracije: ".." is not a valid date and time Članak je ocenjen 3.0/5.0
Ako se prilikom prosleđivanja deklaracije javi sledeća greška : ".." is not a valid date and time, neophodno je ponovo ažurirati program. Pokrenuti sa naslovne strane programa Automatsko a...
Kako se popunjava JCI za kućno carinjenje? Članak je ocenjen 2.9/5.0
Kod popunjavanja JCI-a za kućno carinjenje treba obratiti pažnju na popunjavanje određenih rubrika: Postupak Izvoza - IZ Rubrika 1 (Deklaracija): U treću podelu rubrike 1 upisati oznaku ''KC'' ...
Da li mogu da imam dva sertifikata? Članak je ocenjen 2.9/5.0
U slučaju da imate više od jednog carinskog zastupnika, svaki od njih može imati sertifikat i slati elektornski deklaracije. U slučaju da za jednog zastupnika imate sertifikate dva različi...
Greške (CAR status) koje može javiti Carinski računar prilikom kontrole/prosleđivanja Članak je ocenjen 3.0/5.0
Spisak grešaka (kodova) i statusa koje Carinski računar može javiti prilikom kontrole/prosleđivanja deklaracija je sledeći:   11100 NE POSTOJI ISPRAVA SA OVOM IDENTIFIKACIJOM
XML document must have a top level element. Line: 0 Članak je ocenjen 2.9/5.0
XML document must have a top level element. Line: 0 Ova greška ukazuje da računar ne prepoznaje prisustvo kartice ili usb tokena. Takođe, može da se javi ako je internet veza u prekidu. Re...
Invalid declaration xml data! Članak je ocenjen 3.0/5.0
Došlo je do sledeće remote greške: Invalid declaration xml data! U ovom slučaju treba proveriti koji je ključ sertifikata vezan za operatera u samom programu. Verovatno je povez...
The handle is in the wrong state for the requested operation URL Članak je ocenjen 3.1/5.0
Došlo je do sledeće greške: The handle is in the wrong state for the requested operation URL: https://app.carina.rs/elsub/elsubws.asmx-SOAP Action:http://
The type initializer for 'SCABB.SCABox' threw an exception Članak je ocenjen 2.8/5.0
The type initializer for 'SCABB.SCABox' threw an exception. Ova greška upućuje da nije instaliran potreban instalacioni korak za servisni modul SCABB. Rešenje: - Uđite u program i s...
The remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Required Članak je ocenjen 2.8/5.0
Došlo je do sledeće greške : The remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Required. Ova greška ukazuje na to da Vaš proksi blokira slanje velikih dekla...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid